بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک شورای منتخب کارکنان و کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان

برگزاری جلسه مشترک شورای منتخب کارکنان و کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان


برگزاری جلسه مشترک شورای منتخب کارکنان و کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان

نظر به اینکه برخی امور صنفی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه مثل امور رفاهی و اداری مشترک می باشد در تاریخ 19 اردیبهشت 1397 جلسه ای با حضور اعضای شورای منتخب کارکنان  و کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در محل معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان برگزار گردید و مقرر شد در جلسه مشترک آینده ضمن دعوت از مسئولین اجرایی ستاد رفاهی دانشگاه گیلان مشکلات مشترک رفاهی کارکنان (اعضای هیات علمی و کارمندان) مورد بررسی و چاره جویی قرار گیرد. همچنین در سایر اهداف مشترک نیز بحث و رایزنی بعمل آمد که در صورت به نتیجه رسیدن متعاقبا اعلام میگردد