بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی شورای صنفی کارکنان

درباره ما

به منظور جلب مشارکت و همیاری کارکنان دانشگاه گیلان در بهبود شرایط نظام سازمانی و ایجاد همدلی و همبستگی بین آنان و فراهم کردن زمینه تعامل بین کارکنان و مدیران دانشگاه و همچنین مشارکت هر چه بیشتر این قشر از دانشگاهیان در فرایند تصمیم سازی و ارائه روشهای مناسب برای حفظ حقوق مادی و معنوی آنان، شورای صنفی کارکنان دانشگاه گیلان تشکیل شده است. این شورا در پی طرح مطالبات همکاران و موافقت و توصیه ریاست محترم دانشگاه با هدف تعامل و هم اندیشی با مدیران دانشگاه و همچنین پیگیری  مطالبات کارکنان دانشگاه  شکل گرفته است.

این تشکل صنفی است و به هیچ گروهی وابستگی ندارد. فعالیت های سیاسی در این تشکل ممنوع است. محدوده فعالیت شورا در فضاهای دانشگاهی وابسته به دانشگاه گیلان است و اعضای مرکزی آن برای اولین بار از طریق انتخابات دو مرحله ای و بر اساس آیین نامه مصوب هیأت محترم رئیسه دانشگاه برگزیده می شوند. اعضای برگزیده موظفند ضمن تلاش برای تحقق اهداف شورا ، اساسنامه شورا را تدوین و به تصویب هیأت رئیس دانشگاه برسانند و پس از آن فعالیت شورا طبق اساسنامه مصوب انجام خواهد شد.