بستن
FA EN AR RU FR

کارگروه فناوری اطلاعات و بانوان (دور اول)

 گروه بانوان

 • ملیحه طهماسبی                  

 • اعظم هادی زاده                 

 • فاطمه رستگار                 

 • غنچه رضایی پور                              

 • گلنار کیانی                  

 • زهرا نعمتی                      

 • شهلا جمالی

 • گروه فناوری اطلاعات                      

 • آرش ساغری

 • سمیه صوفی                   

 • علیرضا نظری منتظر

 • سید کامیار کیایی