بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه فناوری اطلاعات و بانوان (دور اول)

 گروه بانوان

 • ملیحه طهماسبی                  
 • اعظم هادی زاده                 
 • فاطمه رستگار                 
 • غنچه رضایی پور
 • گلنار کیانی                  
 • زهرا نعمتی                      
 • شهلا جمالی
 • گروه فناوری اطلاعات                      

 • آرش ساغری
 • سمیه صوفی
 • علیرضا نظری منتظر
 • سید کامیار کیایی