بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش عملکرد شورای دوم – دی ۱۳۹۶

شورای منتخب کارکنان در دور دوم از ابتدای آبان ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده و در ذیل گزارشی از عملکرد این شورا تاکنون به استحضار میرسد:

۱- انتخاب دبیر شورا و پیگیری صدور احکام اعضای شورا از سوی ریاست محترم دانشگاه

۲- پیگیری انتقال سامانه شورای منتخب در سایت دانشگاه و سامانه ERP جهت انجام مکاتبات لازم

۳- برگزاری جلسه معارفه با ریاست محترم دانشگاه

۴- برگزاری جلسه با معاونت محترم اداری و مالی و مدیر محترم امور اداری و پیگیری بخشنامه اضافه کار و پذیرش مدارک تحصیلی از سوی امور اداری دانشگاه

۵- برگزاری اولین مجمع نمایندگان کارکنان واحدهای دانشگاهی و دریافت نقطه نظرات نمایندگان و هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی

۶- جلسه مجدد با ریاست محترم دانشگاه  جهت پیگیری تحولات جاری و انتقال درخواست های عمده کارکنان

 

اعضای شورا مشتاق هستند همکاران ارجمند نظرات خود را در زمینه های طرح پیشنهادی اضافه کار ، ارتقاء کارکنان و کارشناسان آموزشی و آیین نامه شورای منتخب به این شورا اعلام فرمایند