بستن
FA EN AR RU FR CHI

دعوت از همکاران جهت تشکیل کارگروه

دعوت از همکاران جهت تشکیل کارگروه


دعوت از همکاران جهت تشکیل کارگروه

باسلام و احترام همانگونه که استحضار دارید آیین نامه شورای منتخب در بخشی از موارد مورد نقد همکاران قرار گرفته است و همچنین در بخش آیین نامه ارتقاء کارکنان که قابل اصلاح در هیات اجرایی دانشگاه می باشد نیز ایرادات و نواقصی به چشم میخورد. لذا شورای منتخب در نظر دارد در این دو بخش از همکاران و صاحب نظران دعوت نماید با تشکیل کارگروهی این موارد را بررسی نموده تا جهت اصلاح به ریاست محترم دانشگاه پیشنهاد گردد. لذا خواهشمنداست مراتب علاقمندی خود را به دبیر شورای منتخب ( سرکار خانم نصیرزاده) اعلام فرمایید. بدیهی است این امور مبتلابه همه همکاران ارجمند است و تنها با کمک همدیگر می توان مشکلات را از میان برداشت. با سپاس
  • کارگروه بررسی آیین نامه شورای منتخب
  • کارگروه بررسی آیین نامه ارتقاء کارکنان غیر هیات علمی