بستن
FA EN AR RU FR CHI

تغییر دبیر شورای منتخب کارکنان

تغییر دبیر شورای منتخب کارکنان


تغییر دبیر شورای منتخب کارکنان

با عنایت به سمت جدید سرکار خانم نصیرزاده ، ایشان از عضویت در شورای منتخب انصراف دادند و عضو علی البدل شورا  آقای علی نوربخش به جمع 5 نفره شورای منتخب پیوستند. در همین راستا آقای علی پورهادی نیز بعنوان دبیر شورای منتخب کارمندان انتخاب گردیدند که ضمن تبریک به ایشان و آقای نوربخش ، برای هر دوی این عزیزان آرزوی توفیق داریم